Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Om oss

Det som skiller oss fra andre rekrutteringsmiljøer, er at vi kombinerer vår inngående kjennskap til regionens næringsliv, vårt omfattende nettverk og vår rådgivningskompetanse. Hos oss får du kvalitet i alle prosesser, og grundige kandidatvurderinger.

Vi er et rekrutteringsbyrå med kompetente medarbeidere. Vi samarbeider med kvalifiserte konsulenter og har opparbeidet en stor kundeportefølje. Lokalkunnskap og nettverk er bygget opp gjennom leveranser av tjenester til bedrifter og institusjoner i Agderfylkene. Vi har omfattende baser med dyktige kandidater klare for leder- og spesialiststillinger, samt styreposisjoner. Basene oppdateres fortløpende basert på kandidatenes oppdateringer.
Navnet vårt er nytt, men vi bygger videre på Hodejeger Åstveit sin tradisjon og kvalitet.

Illustrasjonsbilde som viser mennesker i samtale

Metodikk og verktøy
Vår rekrutteringsmetodikk er utviklet gjennom mange år. Vi tar utgangspunkt i en grundig behovskartlegging for å utarbeide en tydelig og mest mulig presis stillingsprofil i samarbeid med oppdragsgiver. Seleksjon av kandidater baseres på grundig CV-gjennomgang, evne- og personlighetstester, referansesjekk, intervjurunder og spesifikke case-oppgaver. Vi bruker alltid bransjens mest anerkjente verktøy til å teste egnethet og personlighet.
Nyansatt og oppdragsgiver følges aktivt og systematisk opp de første seks månedene av ansettelsesforholdet. Kandidater som etter intervjuprosessene ikke velges, får ryddige og begrunnede muntlige tilbakemeldinger.

Markedsføring av stillinger
Vi har utviklet effektive annonsepakker med særpreget profil og muligheter for utdypende intervjuer, kandidatpresentasjoner etc. Vi benytter i utstrakt grad sosiale medier, og tilpasser bruken av dem etter type stillinger som utlyses.

Rådgivning
Med anerkjent metodikk i bunnen gjennomfører vi store og små rådgivningsoppdrag, samt lederstøtte og veiledning på organisasjons- og individnivå. Aktuelle problemstillinger kan være lederstruktur, omorganisering, nedbemanning, karriereskift, karriereplanlegging, rekrutteringsstrategi eller andre HRM-relaterte spørsmål.

Garanti
Vi gir seks måneders garanti mot feilansettelse. Er oppdragsgiver ikke fornøyd med resultatet ift det som er avtalt, gjør vi rekrutteringsjobben på nytt, uten honorar.

Etiske retningslinjer
Vi henter ingen kandidater hos våre oppdragsgivere før tidligst to år etter sist gjennomførte ansettelse. Unntak gjøres dersom en medarbeider på eget initiativ søker annen stilling eller melder seg som kandidat. Vi ønsker å etablere langsiktige, gode og lojalitetsbaserte kunderelasjoner. Vi vil alltid planlegge og gjennomføre prosesser som til enhver tid er best for kunden. Kunden medvirker alltid i valg av metoder for å finne kandidater (annonsert prosess, egne kandidater eller søk i markedet).

Alle kandidater skal være sikret seriøs og korrekt behandling under hele prosessen, inkludert informasjon om fremdrift og tilgang til Hodejegerne for eventuelle spørsmål.
Alle kandidater er sikret konfidensiell behandling, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Det er kandidatens ansvar å be om konfidensialitet i sin søknad. Ved ansettelser til offentlige virksomheter følges reglene for disse.

Samfunnsansvar
Hos Hodejegerne har vi satt som mål at vi hele tiden handler og opptrer på en ansvarsbevisst måte. Vi engasjerer oss og tar initiativ til utvikling av næringslivet på Sørlandet. Dagens bedrifter måles ikke bare etter den økonomiske bunnlinjen, men hvordan de opptrer i samfunnet. Vi har stor tro på at integrering av sosialt og økologisk ansvar gir oss helt konkrete fordeler, det skiller oss fra våre konkurrenter og styrker vårt varemerke.

 

Sørlandets beste merkevarer

Vi finner de beste hodene til Sørlandets beste virksomheter
Logo Carlsen Fritzøe
Logo EL-Proffen
Logo Ferda
Logo Future Production AS
Logo HSH Entreprenør
Logo Lillesand Kommune
Logo Næringsforeningen Kristiansandsregionen
Logo Noroff
Log PK Entreprenør
Logo Songdalen Kommune
Log Bertel O. Steen
Logo Bølgen & Moi

Om oss

Bilde av Erling Danielsen
Erling Danielsen
Rekrutterer og Rådgiver

Erling Danielsen har omfattende utdanning sivilt og fra Forsvaret innen organisasjon, ledelse, økonomi og logistikk. Han har lang fartstid fra Forsvaret med ledende stillinger innen økonomisk styring, logistikk, utdanning og HRM, og har også hatt ledende stillinger innen helsevesenet og i privat sektor.

Fra ulike posisjoner har Erling håndtert mange rekrutteringsprosesser, og han har viet mye oppmerksomhet på betydningen av administrasjon, HRM, økonomi, logistikk og styringssystemer for best mulig verdiskapning og resultatoppnåelse.

Hos Hodejegerne har Erling hånd om rekruttering til ledelse, administrasjon og HR-relaterte stillinger, samt rådgivning innen organisasjonsutvikling.

Telefon: 907 47 474
E-post: erling@hodejegerne.com
Bilde av Randi Mikalsen
Randi Mikalsen
Rekrutterer og Rådgiver

Randi Mikalsen har utdannelse i ledelse, personalpsykologi og rekruttering og har vært med på oppbygging og drift av den landsomfattende butikkjeden Soundgarden. Der gjennomførte hun en rekke ansettelsesprosesser, og hun har i tillegg inngående erfaring fra prosjektstyring, markedsføring, kvalitetssikring og personalansvar i offshore-virksomhetene National Oilwell Varco og MHWirth. Randi har særlig fokus på HR-aspektet i ansettelsesprosessen.

Hos Hodejegerne har Randi hånd om rekruttering av ledere på ulike nivåer, samt spesialstillinger, særlig innen salg og ingeniørfagene.

Telefon: 458 60 365
E-post: randi@hodejegerne.com